Alkoholin käyttö on kallista. Varsinkin pienituloinen on viinan kanssa puilla paljailla. Juoppo tarvitsee selviytyäkseen ympärilleen valtavan esikunnan.

Siellä on mm. rahoittaja, siivooja, pyykkäri, ruokkija, ruuan kantaja, selittäjä, seurustelija, jälkien peittelijä, hyysääjä ja rauhoittelija. Lisäksi juoppoa hoitaa ensihoitaja, ambulanssi kuski, sairaanhoitaja, lääkäri, sekä poliisi, putkavahti ja palokunta. Myös käräjä tuomari kuuluu juopon esikuntaan!

Yksinkertaisesti ilmaistuna juppo on kova työllistäjä. Siinä on kansantalouden kannalta vain yksi mutta. Tämän tyyppinen työllistäjä ei lisää kansantaloutta millään tavalla, vaan syö sitä.