Aikoinaan kansakoulun ala luokilla oli anekirjoitus, jonka aiheena oli kekkerit kotona. Kirjoituksen helpottamiseksi oli kysymyksiä kuten, kuka kävi, mitä tarjottiin. Erään käytännönläheisen oppilaan aineesta tuli lyhyt ja ytimekäs kirjoitus virheineen.

Kekerit kotona.

Meillä ei ole ollut kekereitä kotona. Ei kutsuttu ketään. Ei käynyt kukaan. Ei tarjottu mitään.